FRESSO WHEEL CLEANER 1000 ML

14.99

Ni na zalogi

Wheel Cleaner je pH alkalno čistilo za čiščenje vseh vrst platišč. Varno za uporabo na aluminijastih, lakiranih, kromiranih in ostalih platiščih. Vsebuje zaviralce korozije. Čistilo lahko uporabite tudi za čiščenje pnevmatik. V kolikor so vaša platišča le rahlo umazana oziroma redno vzdrževana, lahko čistilo razredčite v razmerju do 1:10. S svojim prijetnim vonjem, za razliko od ostalih podobnih čistil, poskrbi, da je delo prijetno.

Primerjaj

Navodila za uporabo:
V kolikor so vaša platišča bolj umazana z zapečeno umazanijo, priporočamo uporabo nerazredčenega čistila, če pa so rahlo umazana in vzdrževana lahko čistilo po želji redčite v razmerju do 1:10. Nanesite čistilo na platišče in pustite delovati 5 minut (pazite, da se na površini na zasuši). Po potrebi si lahko pomagate z namenskimi pripomočki. Platišče nato temeljito sperite z vodo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: tetranatrij etilen diamin tetraacetat, Dodecilbenzensulfonska kislina, ogljikovodiki, C10-C13, amidi, C8-18 (parno št.) in C18 – nenasičeni, N, N-bis(hidroksietil). Nevarno: H318 Povzroča hude poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Be the first to review “FRESSO WHEEL CLEANER 1000 ML”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Mnenja

Za ta izdelek še ni mnenj strank.

Main Menu

FRESSO WHEEL CLEANER 1000 ML

14.99